Weegoplossingen

Hex Load (graafmachines)

Een goed weegsysteem is de basis van een juiste administratie bij elke bulkoverslag. Hiervoor bieden we jullie 3 verschillende fabrikanten aan met elk hun eigen specialisatie.

Het Hex-Load weegsysteem van Nijhuis Engineering is speciaal ontwikkeld voor sloopkranen, graaf- en overslagmachines. Het systeem bepaalt door hoeksensoren op ieder giekdeel nauwkeurig de vlucht van het hulpstuk. Als de hydraulische druk in de hefcilinders gemeten en vergeleken wordt met de vlucht van de machine kan een precieze weging worden uitgevoerd. De gegevens kunnen uitgelezen worden via een touchscreen scherm in de cabine. Men kan ook meerdere metingen automatisch optellen door voorbij éénzelfde punt te komen. Alle metingen kunnen vervolgens uitgeprint worden via weegbons of opgeslagen en bewerkt worden met Excell.

Pfreundt (wielladers)

Pfreundt (wielladers)

Het Pfreundt weegsysteem staat toe om een dynamische meting uit te voeren m.b.v. 2 digitale oliedruksensoren tijdens het heffen van de laadbak.
De wegingen zijn ongevoelig voor de hefsnelheid door aanbouw van een dubbele positieschakelaar bij de hefarm. Door de maximale afwijking van 1% kunnen verschillende modellen als ijkbaar weegsysteem beschouwd worden. Zo kunnen deze ijkbare systemen, conform met de wetgeving van de FOD Economie, als weegsysteem bestemd voor verkoop gebruikt worden.

Kimax (vrachtwagens)

Kimax (vrachtwagens)

Het Kimax weegsysteem is toepasbaar op alle soorten vrachtwagenophangingen: lucht geveerde assen, oliedruk geveerde assen, blad geveerde assen of zelf combinaties. Indien er een configuratie is met een trekker-opligger hoeft er geen extra bekabeling te zijn. De weegsensoren zijn geschikt om te communiceren met de controlebox via de verlichtingskabel. Ook is er de mogelijkheid om via een afstandsbediening het gewicht van de vrachtwagen af te lezen. Zo kan de machinist zelf waarnemen wanneer de vrachtwagen volgeladen is en hoeft de chauffeur niet continu op de display te kijken om te melden wanneer de machinist moet stoppen met laden.