Antidiefstal en volgsystemen

Startcode onderbreking

Met de startcode onderbreking zal er eerst een startcode moeten ingetoetst worden alvorens er kan gestart worden. Bij dit systeem kunnen tot 99 verschillende gebruikers met elk hun eigen unieke code ingesteld worden. Zo kan de toegang bij eventuele personeelswijzigingen gemakkelijk verleend of ontzegd worden. Verder is er ook de mogelijkheid om de laatst gebruikte code op te roepen. Dit kan een handig hulpmiddel zijn indien er een machine niet achtergelaten wordt volgens de bedrijfsafspraken (schade, reinigen, brandstof bijtanken,…).

Tracer MA610 Micro

De MA610 Micro zorgt ervoor dat uw voertuig in geval van diefstal op een eenvoudige, maar efficiënte manier gelokaliseerd kan worden. U telefoneert naar het nummer van de module en na enkele minuten ontvangt u een sms met de exacte plaats coördinaten. U kan met een doorgestuurde link meteen de plaats waarnemen via Google Maps.
Standaard worden alle modules voorzien van een stroombesparende software. Zodra de batterij van het voertuig wordt afgekoppeld en er geen beweging meer wordt geconstateerd, gaat de module automatisch in slaapstand. Op die manier kan het systeem nog weken blijven werken op de interne noodbatterij. Elk uur wordt de gsm-module even actief, zodat lokalisatie in geval van diefstal wel mogelijk blijft.

Tracer MA610 Compact

De Tracer MA610 Compact werkt op dezelfde manier als de Micro maar bijkomend kan dit systeem eveneens voorzien worden met enkele extra beveiligingen.
Met een automatisch alarm na contact, wordt u via sms gewaarschuwd wanneer een onbevoegde het voertuig probeert te starten. Het alarm wordt in- en uitgeschakeld via een verborgen schakelaar. Als u niet wil werken met een schakelaar, brengt het nachtalarm misschien een goed alternatief. Het nachtalarm waarschuwt u wanneer het voertuig wordt gestart tussen vooraf ingestelde tijden.
Ook een startonderbreking behoort tot de mogelijkheden. In geval van diefstal kan u via sms het startcircuit onderbreken. Zodra het contact wordt stilgelegd, kan het voertuig niet langer starten.
Een ander automatisch alarm werkt op basis van een vooraf ingestelde geozone. Zodra het voertuig deze zone verlaat, ontvangt u een sms. Tenslotte kan er ook een batterijbewaking worden ingesteld. Via deze instelling ontvangt u automatisch een sms, zodra de hoofdvoeding wegvalt.

Fleet management

• Wie heeft wanneer met welk gereedschap gewerkt en waar bevind zich dat?
• Hoe lang reed chauffeur x met vrachtwagen y?
• Wanneer moeten welke machines onderhouden of gekeurd worden?
• Hoeveel slapend materiaal ligt er in mijn magazijn?

Als jij je bovenstaande vragen wel eens afvraagt, dan heb je wellicht behoefte aan meer overzicht en controle over je materiaal en je voertuigen. Fleet Management helpt je met het beheer van materialen en voertuigen, een product met talloze voordelen!

Het basisprincipe van een Track And Trace is en blijft GPS tracking.

Met één oogopslag zal je een accurate kijk op heel je vloot kunnen werpen. Op elk moment van de dag weet je perfect waar je personeel, voertuigen, machines,… zijn. De afdeling dispatch zal hierdoor een stuk efficiënter kunnen werken zonder de mobiele medewerker voortdurend te moeten storen. Tijdsregistratie is bovendien ook één van de grote voordelen die we kunnen bieden met dit systeem. Het opschrijven van de rij- en werktijden met bergen papier zal nu eenvoudig worden ingegeven tot gedetailleerde informatie zoals de reden van een stop. Het berekenen van een kilometer en mobiliteitsvergoeding wordt zo een stuk makkelijker en sneller. Alle oplossingen zijn bovendien conform met de RSZ-wetgeving. Ook voor het verplicht periodiek downloaden van de tachograaf en bestuurderskaart gegevens zal dit een oplossing bieden. De download gebeurt automatisch en vanop afstand. Fleet management kan ook probleemloos geïntegreerd worden in het systeem.

Meldingen als onderhoud, verzekering en keuring zullen voortaan automatisch gemeld kunnen worden. Het systeem zal ook het rijgedrag van de bestuurder kunnen afleiden. Handig om complimenten uit te delen maar ook om te verbeteren waar nodig is. Kortom zal het rendement van uw organisatie een stuk verhogen. Voor elke organisatie maken wij een gepast systeem.