Hoogtebegrenzing systeem

Het Heighlics systeem is een universeel op te bouwen hoogtebegrenzer die eenvoudig in gebruik is en schade aan de machine en omgeving voorkomt. We maken voor het berekenen van de hoogte gebruik van speciaal voor grondverzetmachines ontwikkelde hoeksensoren. Deze hoeksensoren worden willekeurig (op een veilige plek) op de verschillende mastdelen van de machine geplaatst. Inschakeling van de hoogtebegrenzing kan eenvoudig via het touchscreen van het grafisch scherm. De maximale werkhoogte kan door de machinist ingesteld worden en is samen met de actuele hoogte uit te lezen in het beginscherm. Het systeem berekend continu de actuele hoogte van het hoogste mastdeel. Bij het bereiken van de ingestelde maximale hoogte door een willekeurig mastdeel, worden de hoogte vergrotende bewegingen automatisch hydraulisch uitgeschakeld. De tegenovergestelde, veilige, beweging blijft wel mogelijk. Doordat elk mastdeel afzonderlijk wordt berekend is het mogelijk om in het werkgebied maximaal te kunnen werken. Met behulp van de overbrugfunctie in het display is het mogelijk om de hoogtebegrenzer (de uitschakeling) tijdelijk (10 seconde) te overbruggen. In het hoogtebegrenzer systeem kunnen verschillende hulpstukken ingemeten worden. Per hulpstuk wordt rekening gehouden met een veiligheidsradius zodat het maximale werkbereik per hulpstuk benut kan worden.